Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Εγκρίσεις ΥΠΠΕΘ για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές.

Βιωματικό εργαστήριο Α.Υ. για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Από παθητικοί θεατές της κοινωνικής πραγματικότητας σε ενεργούς θεατές: το Θέατρο του Καταπιεσμένου στα προγράμματα Αγωγής Υγείας» 5 & 12/2/18


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο κύκλου σεμιναρίων με θέμα «Υγεία και Τέχνη» διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Από παθητικοί θεατές της κοινωνικής πραγματικότητας σε ενεργούς θεατές: το Θέατρο του Καταπιεσμένου στα προγράμματα Αγωγής Υγείας», διάρκειας 6 ωρών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές αρχές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου και στις αρχές συνεργασίας της ομάδας, για να μπορούν έπειτα να τις εφαρμόσουν με τους μαθητές/τριες στα προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούν. Το βιωματικό εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 2 τρίωρες συναντήσεις. Η δομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια και τεχνικές από τις παρακάτω κατηγορίες: α) ενεργοποίηση και ‘από-μηχανοποίηση’ του σώματος, β) ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, γ) εμπιστοσύνη και συνεργασία, δ) status και  κοινωνικά προσωπεία, ε) χαλάρωση, στ) αναστοχασμός και ανατροφοδότηση.
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 5 & Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00-20:00, στο 1ο ΓΕΛ Παπάγου. 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατά προτεραιότητα σε όσους υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 20.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής, έως τις 29 Ιανουαρίου 2018. Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν στο μπλογκ της Αγωγής Υγείας.

Γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο του Τμήματος Αγωγής Υγείας για εκπαιδευτικούς με τίτλο: "Γλωσσικός σεξισμός", 29/1/18

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, διοργανώνουν γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς σε σχέση με τον γλωσσικό σεξισμό σε συνεργασία με την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Το εργαστήριο θα βασιστεί στο υλικό του Προγράμματος «Γλωσσόπολις» της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα με τίτλο: «Άντρακλες και γύναια: Ο γλωσσικός σεξισμός»
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας και υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε χώρο της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 16:30-18:00 με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 30 (15 εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση). 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας της ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.


Γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Η ρητορική του μίσους στον δημόσιο λόγο», 29/1/18


Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, διοργανώνουν γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Η ρητορική του μίσους στον δημόσιο λόγο», σε συνεργασία με την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. 

Το εργαστήριο θα βασιστεί στο υλικό του Προγράμματος «Γλωσσόπολις» της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα με τίτλο: «Από την πολιτική της γλώσσας στη γλώσσα της πολιτικής» και με σκοπό την αξιοποίησή του στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας σχετικής θεματολογίας.Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας και κατά προτεραιότητα σε όσους υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

Θα διεξαχθεί σε χώρο της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου  2018 και ώρες 15:00-16:30  με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 30 (15 εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής, έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου. 

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της Αγωγής Υγείας.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Εκπαιδευτικό σεμινάριο, με τίτλο: «Παρατηρώ το σώμα, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα μου με τη μέθοδο της επίγνωσης (mindfulness)»


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο Α.Υ., με τίτλο: «Παρατηρώ το σώμα, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα μου με τη μέθοδο της επίγνωσης (mindfulness)», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη φιλοσοφία της μεθόδου και να αποκτήσουν μια βιωματική εμπειρία των πρακτικών παρατήρησης του σώματος, των αισθήσεων και των συναισθημάτων, οι οποίες αναπτύσσουν την επίγνωση στους ίδιους.
Το εργαστήριο είναι διάρκειας 3 ωρών και θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:00-19:00. Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Β' Αθήνας και κατά προτεραιότητα  σε όσους υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 25. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τη ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Δημιουργικό εργαστήρι Βίντεο & Φωτογραφίας για εκπαιδευτικούς: "Αισθήσεις και συναισθήματα, μέσα από τη χρήση του βίντεο και της φωτογραφίας στα προγράμματα Αγωγής Υγείας".

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας διοργανώνει Δημιουργικό Εργαστήρι Βίντεο & Φωτογραφίας για εκπαιδευτικούς με τίτλο: "Αισθήσεις και συναισθήματα, μέσα από τη χρήση του βίντεο και της φωτογραφίας στα προγράμματα Αγωγής Υγείας", σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 16:00-19:00. O χώρος διεξαγωγής του εργαστηρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Β' Αθήνας και κατά προτεραιότητα σε όσους υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 25.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.
Το Δημιουργικό Εργαστήρι Βίντεο και Φωτογραφίας δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να δουλέψουν μαζί με παιδιά και έφηβους με το βίντεο και τη φωτογραφία ως μέσα έκφρασης και εργαλεία για το πρόγραμμά τους, με σκοπό τη δημιουργική έκφραση και την ενδυνάμωση των παιδιών σε θέματα συναισθηματικής υγείας, μέσα από τις δραστηριότητες αυτές.  

Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν βασικές αρχές βιντεοσκόπησης και αφήγησης, αρχές συνεργασίας της ομάδας και δημιουργικές ιδέες που μπορούν έπειτα να εφαρμόσουν στο σχολείο με τους μαθητές/τριες.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις και το δημιουργικό πλαίσιο ώστε  οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι έφηβοι να παίξουν με αυτοσχεδιασμούς και να δημιουργήσουν τα δικά τους σύντομα έργα με βίντεο ή φωτογραφίες, μέσα από συγκεκριμένα πρότζεκτ που θα επιλέξουν οι ίδιοι ως ομάδα. Ενθαρρύνουμε μέσα από το εργαστήρι τη δημιουργία ολιγόλεπτων σποτ για να μεταφέρουν με οπτικο-ακουστικό τρόπο το μήνυμα που επιθυμούν. 
 
Η δημιουργική έκφραση μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης είναι ένας όμορφος τρόπος για να εκφράσουμε συναισθήματα, να υλοποιήσουμε ιδέες, να εμπνευστούμε μέσα από τη συλλογική δραστηριότητα με τους άλλους, και να νιώσουμε αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση και χαρά. Έτσι ενθαρρύνονται τα παιδιά να υιοθετήσουν ενδυναμωμένες στάσεις συμπεριφοράς ως προς τον τρόπο ζωής και την υγείας τους.

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :"ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Βιωματικό εργαστήριο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης»του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., για το σχολικό έτος 2017-2018, το οποίο και μπορείτε να αξιοποιήσετε στο πλαίσιο του προγράμματός σας. Βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν την περιγραφή του Προγράμματος και την έγκριση. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :"ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΑΣΠΑΙΤΕ

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη των Τμημάτων αυτών»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας & Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη των Τμημάτων αυτών.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04-01, ΠΕ04-02, ΠΕ04-04, ΠΕ05, ΠΕ06,  ΠΕ10  που έχουν σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης, και β)  τα πρόσθετα προσόντα i) της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και ii) της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

Βρείτε το έγγραφο της Περιφέρειας ΕΔΩ 

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ψυχοπαιδαγωγικό σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση σχολικής μονάδας και μαθητικών συμπεριφορών», για Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, μέσω της υπεύθυνης Αγωγής Υγείας,  θα πραγματοποιήσει ψυχοπαιδαγωγικό σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση σχολικής μονάδας και μαθητικών συμπεριφορών», σε συνεργασία με Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παπάγου-Χολαργού. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων και Λυκείων της ΔΔΕ Β’ Αθήνας.
Συνοπτικά οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: βασικές ψυχολογικές παράμετροι της διαλεκτικής καθηγητών και εφήβων, δυναμικά του συστήματος εκπαιδευτικού-μαθητών, διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας, επικοινωνία, οριοθέτηση, παρεμβάσεις, αντιμετώπιση μαθητικών συμπεριφορών συζήτηση περιστατικών και δυναμικά της ομάδας των εκπαιδευτικών. Σκοπός είναι η κατανόηση και εφαρμογή δημιουργικών πρακτικών για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη συνεργασία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας όταν προκύπτουν δυσκολίες.
Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πρόληψης «Αργώ»Εθνικής Αντιστάσεως 52, Χολαργός, [πλησίον στάσης Μετρό Νομισματοκοπείο. ΧΑΡΤΗΣ], Σάββατο & Κυριακή 20 & 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 09:30-14:00 .
Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο Βουρλιόγκας Ανδρέας, κλινικός ψυχολόγος.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να δεσμευτούν και για τις δύο ημέρες. Για τη συμπλήρωση της ομάδας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα ακολουθήσουν δωρεάν προαιρετικές ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης των Διευθυντών/ντριών στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΓΩ», με αντικείμενο την υποστήριξή τους στον ρόλο τους. Οι ημερομηνίες και οι ώρες της εποπτείας θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους επιμορφωμένους διευθυντές/ντριες.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην ομάδα είναι τα 20 άτομα. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 19-12-2017 έως 15-01-2018ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.


Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Πίνακας συμμετεχόντων στο γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο σε σχέση με τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον με τίτλο: «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν»

Πίνακας συμμετεχόντων στο γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο σε σχέση με τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον με τίτλο: 
«Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν»
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο
Λένορμαν 218, Αθήνα, ΜΕΤΡΟ: Γραμμή 2 (Στάση Σεπόλια) ΟΑΣΑ: 12- Α13-Β13 (στάση Καπνεργοατάσιο) χάρτης 
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 
16:00-17:30 (ώρα προσέλευσης 15:45)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ!!!!


Ονοματεπώνυμο
Σχολείο
1
Γώγου Γεωργία

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
2
Δανάσκος Φώτιος

8ο Γ/σιο Λ.Τ Χαλανδρίου
3
Δελλαπόρτα Θεοδώρα

2ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής
4
Ζαφειροπούλου Μαρία

6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
5
Ζώγα Μαρία

ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής
6
Καλατζή Μαργαρίτα

ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής
7
Καλκαβούρα Χαρίκλεια-Ελένη

ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής
8
Καμπαράκη Ελένη

1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
9

Κυρίτση Εύη

Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών/Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής
10
Λέκκα Ιωάννα

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
11
Μαθιοπούλου Βασιλική

1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
12
Μανώλογλου Ευαγγελία

8ο Γ/σιο Λ.Τ Χαλανδρίου
13
Μπουτσιάνη Κωνσταντίνα


4ο Γυμνάσιο Αγίας  Παρασκευής
14
Nεραντζή Άννα Κυριακή

2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
15
Σγαρδέλη Ελένη

2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
16
Φουντάς Νικόλαος

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
17
Φραγκόγιαννη Ευσταθία

2ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας Αττικής
18
Φρυδά Ευαγγελία

Υπ. Αγωγής Υγείας