Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016-2017

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)

για το σχολικό έτος 2016-2017
 
(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.3. Δαπάνες υλοποίησης.  Για το σχολικό έτος (2016-2017) δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.
1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ορίζεται ότι είναι τουλάχιστον 5 μήνες.
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούνται, όπως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Εγκύκλιος Παράρτημα 1 Σχέδιο Υποβολής 2016-2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού "Συζητήσεις εφήβων - Ψυχική Υγεία & Διαπροσωπικές σχέσεις"Το Τμήμα Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε  Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας «Ίριδα» προτίθεται να πραγματοποιήσει βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού Αγωγής Υγείας «Συζητήσεις  Εφήβων  - Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» που έχει εκπονηθεί από Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας  (ΕΠΙΨΥ) για το Υπουργείο Παιδείας.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Αναλυτικότερα, οι θεματικές του προγράμματος αφορούν στην ενίσχυση της έκφρασης των δυσκολιών που απασχολούν τους εφήβους στις διαπροσωπικές σχέσεις, την γνωριμία με τον εαυτό – αυτοπεποίθηση, την επικοινωνία και τις δυσκολίες της, την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, την επιρροή των συνομηλίκων κ.α. Επιπλέον, θα υπάρξει εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον βιωματικό τρόπο μάθησης και τις αρχές λειτουργίας και διαχείρισης της ομάδας.
Το εργαλείο συζητήσεις εφήβων μπορεί να εφαρμοστεί στη Γ’ Γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και Παρασκευή 8 & 9 Δεκεμβρίου και ώρες 15:00 – 21:00.

Τόπος Διεξαγωγής : Κέντρο Πρόληψης «ΊΡΙΔΑ», Πριγκιποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 2ος Όροφος.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, (προηγούνται οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων της Νέας Ιωνίας, λόγω εντοπιότητας του Κέντρου, και θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 


Για εκείνους που θα εφαρμόσουν ολόκληρο ή μέρος του προγράμματος στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας θα υπάρχει στενή συνεργασία και υποστήριξη από τους συντονιστές του προγράμματος.
Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Ελένη Πλεξίδα Ψυχολόγος ΜΑ, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλεται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016, με τη συμπλήρωση των στοιχείων τους στη ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ" 15, 16, & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ενημερώνονται οι συναδέλφοι που δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο σεμινάριο (15, 16 & 22 Οκτωβρίου), ότι έχει ήδη προγραμματιστεί επανάληψη του σεμιναρίου για τις 19, 20 & 26 Νοεμβρίου. Θα υπάρξει προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία από το Κέντρο πρόληψης ΑΡΓΩ, για να γίνει επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»


 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο  :

«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία,
μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Στόχος της Ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το Θεσμικό Πλαίσιο, τον τρόπο υλοποίησης, τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στις συνεργασίες με τις δομές και τους φορείς, οι οποίοι υποβοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Η Ημερίδα  απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα στους Εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2016-17.

Η Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη, 01-11-2016 και ώρες 15.45-20.30,
στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Ιωαννίνων και Κιθαιρώνος 2, τηλέφωνο σχολείου : 2106832626
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνον στην ηλεκτρονική φόρμα
 έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στην Ημερίδα, μέσω των blog της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας και στα προσωπικά τους e-mails.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενούμενες θέσεις από αναπληρωματικούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

2ο Ψυχοεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδαγωγών Β΄βάθμιας εκπαίδευσης με θέμα "Διαχείριση τάξης και μαθητικών συμπεριφορών", 19, 20 & 26 Nοεμβρίου 2016

Λόγω της τεράστιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Β' Αθήνας να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με θέμα: 

Διαχείριση τάξης και μαθητικών συμπεριφορών

που διοργανώνει το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με  Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παπάγου-Χολαργού, οι συνδιοργανωτές αποφάσισαν την επανάληψη του σεμιναρίου.


Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο «Αργώ» κατά τις ημερομηνίες: 19-20(Σάββατο-Κυριακή) και 26 (Σάββατο) Νοεμβρίου 2016. Οι ώρες για τα Σάββατα θα είναι 09:30-14:00 και για την Κυριακή 09:30-13:30
Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων. 
Συνοπτικά οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: βασικές ψυχολογικές παράμετροι της διαλεκτικής καθηγητών και εφήβων, δυναμικά του συστήματος εκπαιδευτικού-μαθητών, διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας, επικοινωνία, οριοθέτηση παρεμβάσεις, αντιμετώπιση μαθητικών συμπεριφορών και συζήτηση περιστατικών. Σκοπός είναι η κατανόηση και εφαρμογή δημιουργικών πρακτικών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο.


Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο Βουρλιόγκας Ανδρέας, κλινικός ψυχολόγος.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να δεσμευτούν και για τις τρεις ημέρες. Για τη συμπλήρωση της ομάδας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας από όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής αλλά δεν έγιναν δεκτοί λόγω συμπλήρωσης των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το συντομότερο δυνατό.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας προσκαλεί  στο Β’ Κύκλο Διαλέξεων σε Θέματα Δημόσιας Υγείας.
Η εναρκτήρια ομιλία θα γίνει την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, και ώρα 19:30,στο κτήριο του Ινστιτούτου επί της οδού Ηπίτου 17Β στην Πλάκα 
από τον Καθηγητή Αντώνη Καφάτο, με θέμα:
«Παραδοσιακή Διατροφή Κρήτης 
σε αντίθεση με τη Δυτική Διατροφή στους Δείκτες Παιδικής Παχυσαρκίας»

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Καινοτόμα Προγράμματα Αγωγής Υγείας του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

1. Ένα εξαιρετικό καινοτόμο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας υλοποιήθηκε για δεύτερη σχολική χρονιά (2015-2016) στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με τίτλο: "οικο-Τύπος" από τους μαθητές και υπό την καθοδήγηση και εποπτεία των εκπαιδευτικών κ.κ. Α. Κουκουβιτάκη (Διευθύντρια), Μ. Κάτρη (ΠΕ15), Α. Αποστολίδου (ΠΕ04).

Για τα ηλεκτρονικά φύλλα του οικο-Τύπου, όπου θα βρείτε πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό πατήστε εδώ 

2. "Από τη Μητέρα Φύση με αγάπη!"υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κες Ανθή Αποστολίδου, ΠΕ04 και Μαρία Κάτρη, ΠΕ15.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρασκεύασαν σαπούνι με ελαιόλαδο, κεραλοιφή, lipbalm και ένα απλό οικολογικό καθαριστικό με λεμόνι. 

Για συνταγές 'από τη Μητέρα Φύση' πατήστε εδώ

Στο πλαίσιο του Καινοτόμου Προγράμματος Αγωγής Υγείας «Οι έφηβοι και … οι άλλοι!» με υπεύθυνη την κα Άννα Κουκουβιτάκη ΠΕ04, οι μαθητές της παιδαγωγικής ομάδας διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων και η ομαλή προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή από το τρίπτυχο ‘οικογένεια – σχολείο – φίλοι’.
Για τα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε εδώ

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://2gym-n-ionias.att.sch.gr/autosch/joomla15/