Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

1. Απολογιστικά στοιχεία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2016-2017, 2. Εκθέσεις πεπραγμένων, 3. Βεβαιώσεις Δντών/ντριών, 4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2017-2018

Ενημερώνουμε


Α) τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (σύμφωνα με την απόφαση 06/12/2016/Φ22.6/21662) για τα παρακάτω:


1. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις πεπραγμένων, έως τις 22 Ιουνίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr (με κοινοποίηση στο lifryd@yahoo.fr) Σ’ αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται: σύντομη περιγραφή της υλοποίησης του προγράμματος, ημερολόγιο δράσεων, τρόποι διάχυσης δράσεων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τους αρχικούς στόχους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν σκόπιμο να αναφερθεί.
2. Να αποστείλουν συνημμένα βεβαίωση του/της Διευθυντή/-ντριας για την ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος σύμφωνα με το αρχικό Σχέδιο Υποβολής.
3.  Να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια με τα απολογιστικά στοιχεία της υλοποίησης των προγραμμάτων σχ. έτους 2016-2017 ως εξής:

α) Οι συντονιστές/-στριες των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας:

      β) Οι συμμετέχοντες/-ουσες στις Παιδαγωγικές Ομάδες των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (από όλους τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαφορετική για τους συντονιστές των προγραμμάτων και τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα και πρέπει να συμπληρωθεί από τον καθένα/καθεμία χωριστά. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η φόρμα από τον Συντονιστή  Εκπαιδευτικό του Προγράμματος δεν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις. Ο Συντονιστής/στρια πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού ακόμα κι αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα (το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκε όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 5 μηνών).

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Γ7/170596/13-10-2016 Εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας.

Η αποστολή έκθεσης πεπραγμένων, η συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων και η βεβαίωση του Διευθυντή/ντριας αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Υλοποίησης ή Συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος.

Β) τους εκπαιδευτικούς που δεν υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, για τη δυνατότητα που έχουν να συμπληρώσουν το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο:


Η συμπλήρωση του παραπάνω ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς θα συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων του τμήματος Α.Υ., που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2016-2017, αλλά και ανεξαρτήτως αυτής. 

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Κύκλος βιωματικών εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής του Τμήματος Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Η γραφή ως στοιχείο προαγωγής της υγείας στο σχολείο», σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

To Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας προτίθεται να πραγματοποιήσει κύκλο βιωματικών εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, συνολικής διάρκειας 77 διδακτικών ωρών, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο: «Η γραφή ως στοιχείο προαγωγής της υγείας στο σχολείο» με απώτερο σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Δημιουργικής Γραφής στην εκπόνηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Τα Σεμινάρια χωρίζονται σε 6 άξονες και θα διεξαχθούν από τι; 2 Φεβρουαρίου έως και τις 7 Απριλίου του 2017.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και προτίθενται να αξιοποιήσουν τη δημιουργική γραφή, θα επιλεγούν δε κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :
 • Συμμετοχή σε 3 τουλάχιστον θεματικούς άξονες
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας "Δικτυώσου στη Ζωή! Ψάξε, Μάθε Ζήσε!"
 • Χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση
 • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά με την υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα στην σχετική ανάρτηση του Iστολογίου του Τμήματος Αγωγής Υγείας http://agogiygeiasdidevath.blogspot.gr έως τις 31 Ιανουαρίου.

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις με τον αριθμό ωρών που θα παρακολουθήσουν.Ενδεικτικό Πρόγραμμα: (Οι ημέρες θα παραμείνουν οι ίδιες. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ημερομηνίες και στον χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων)

Δημιουργική Γραφή και Υγεία
      1."Η γραφή ως τόπος διαχείρισης συναισθημάτων και ενδυνάμωσης της προσωπικότητας"
Εύα Σπαθάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, MSc Κοινωνιολoγίας, Med Δη-μιουργικής Γραφής
Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 – Θεατρολόγος, D.E.Α. Θεατρικές Σπουδές & Τέχνες του Θεάματος
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 16:00-19:00

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
(έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Νέα Ιωνία)
     2. "Το σώμα ως τόπος γραφής και η γραφή ως τόπος του σώματος. Μια έμφυλη προσέγγιση."
Εύα Σπαθάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, MSc Κοινωνιολoγίας, Med Δη-μιουργικής Γραφής
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου
16:00-19:00
5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
(έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Ν. Ιωνία)
    3.  "Προσέγγιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα από τις Τέχνες &  τη Δημιουργική Γραφή"
Εύα Σπαθάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, MSc Κοινωνιολoγίας, Med Δη-μιουργικής Γραφής
Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 – Θεατρολόγος, D.E.Α. Θεατρικές Σπουδές & Τέχνες του Θεάματος

Δευτέρα 6 Μαρτίου
16:00-19:00

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
(έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Νέα Ιωνία)


 Δημιουργική Γραφή και δημιουργία παραστάσιμου υλικού στα προγράμματα Αγωγής Υγείας
     1. "Θεατρική Γραφή" & "Θεατρική Μεταφορά"
Πένυ Φυλακτάκη, Θεατρική συγγραφέας, μεταφράστρια
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
16:00-19:00

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
     2. "Η θεατρική γραφή ως εργαλείο στα προγράμματα Αγωγής Υγείας και στην εκπαίδευση γενικότερα"
Πένυ Φυλακτάκη, Θεατρική συγγραφέας, μεταφράστρια
Πέμπτη 9 Μαρτίου
16:00-19:30
5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή
     1."Αφηγηματικές τεχνικές"
Γιώργος Σπυράκης, Συγγραφέας, επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του ομίλου δημιουργικής γραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού
Τρίτη 14 Μαρτίου 
16:00-19:00

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
     2. "Ήρωες και πλοκή"
Γιώργος Σπυράκης, Συγγραφέας, επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του ομίλου δημιουργικής γραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού
Τρίτη 28 Μαρτίου 

16:00-19:00
5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
     3. "Φοβικός ρεαλισμός"
Γιώργος Σπυράκης, Συγγραφέας, επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του ομίλου δημιουργικής γραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού
 ... Μαρτίου (θα ανακοινωθεί σύντομα) 16:00-19:00

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Μορφές αφήγησης και αυτοβιογραφικού λόγου
    1. "Όταν η σιωπή αποκτά φωνή": Η επιτόπια εθνογραφική έρευνα ως ερευνητική διαδικασία
Δρ. Νίκη Ταστάνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Απόφοιτος Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Λαογραφία από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου & 8 Μαρτίου
15:30-19:30
Τρίτη 21 Μαρτίου
16:30-18:30

5ο Γυμνάσιο
Νέας Ιωνίας
     2. "Αυτοβιογραφικός λόγος και έμφυλη εμπειρία"
Εύα Σπαθάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, MSc Κοινωνιολoγίας, Med Δημιουργικής Γραφής
Δευτέρα 20 Μαρτίου
16:00-19:00
5ο Γυμνάσιο
Νέας Ιωνίας
Τεχνικές Γραφής και Ανάγνωσης
    1. "Η μεταγραφή του δραματικού σε κωμικό, ως διαδικασία «κάθαρσης»"
Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 – Θεατρολόγος, D.E.Α. Θεατρικές Σπουδές & Τέχνες του Θεάματος
Τρίτη 4 Απριλίου
16:00-19:00

Γραφείο Αγωγής Υγείας
Έλλης 3, Χαλάνδρι

     2. "Εργαστήρι έμφυλης κινηματογραφικής ερμηνείας. Οι γυναίκες εμφανίζονται και οι άντρες κινούνται"
Εύα Σπαθάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, MSc Κοινωνιολoγίας, Med Δημιουργικής Γραφής
Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 – Θεατρολόγος, D.E.Α. Θεατρικές Σπουδές & Τέχνες του Θεάματος
Δευτέρα 27 Μαρτίου

16:00-19:00
5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας


Οπτικο-ακουστική γλώσσα και Δημιουργική Γραφή. Από το σενάριο στο μοντάζ.
     1. "Κινηματογραφική αφήγηση - Είδη και Τεχνικές, Γραμματική και Συντακτικό της κινηματογραφικής έκφρασης"
     2. "Συγγραφή σεναρίου"
Νίκος Γιαννόπουλος, Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος
Σάββατο 4 Μαρτίου
10:00-17:00

Σχολή Χορού Νένας Παπαγεωργίου – Μουράτογλου /

Αγαμέμνωνος 16 – Χολαργός
(Στάση Μετρό Χολαργός/ Στάση Λεωφορείου Φανερωμένης)


    3. "Γράφοντας ...με την κάμερα - Από το κείμενο στην εικόνα"
     4. "...τελικοί ...σύνδεσμοι (mοntage-mixage)
Νίκος Γιαννόπουλος, Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος
Κυριακή 5 Μαρτίου
10:00-17:00

Σχολή Χορού Νένας Παπαγεωργίου – Μουράτογλου /

Αγαμέμνωνος 16 – Χολαργός
(Στάση Μετρό Χολαργός/ Στάση Λεωφορείου Φανερωμένης)

Επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας διά των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να συνδιοργανώσει  Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο με το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματός τους «Κι αν ήσουν εσύ; Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος», την Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού,  Τζαβέλλα 64, στάση μετρό Χολαργός, με τίτλο: «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και για θέματα προσφύγων»
Συμμετέχοντες: 30 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (κατόπιν κλήρωσης στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 30).
Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου:
·         Παρασκευή 03/02/2017, 15:45 – 20:00
·         Σάββατο 04/02/2017, 09:30 – 18:30
·         Κυριακή 05/02/2017,  09:30 – 14:30 
Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχήςΟι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στηΦόρμα Αίτησης στην ιστοσελίδα του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.TheatroEdu.gr (οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους στις 30/1/2017).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 29 Ιανουαρίου 2017

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;»

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Νέα ημερομηνία για το εργαστήριο: «Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μέσο Προαγωγής Υγείας: "Αυτός που λέει ναι και αυτός που λέει όχι"» 16/02/2017

To Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω της Υπεύθυνης, θα πραγματοποιήσει το εξ' αναβολής βιωματικό εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, διάρκειας 4 διδακτικών ωρών,  με τίτλο: «Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μέσο Προαγωγής Υγείας: "Αυτός που λέει ναι και αυτός που λέει όχιμε σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο ΓΕΛ Παπάγου, την Πέμπτη 16/02/2017 κατά τις ώρες 16:30 - 19:30. ΧΑΡΤΗΣ
Εισηγήτριες: Ελένη Λαμπρονίκου, Θεατροπαιδαγωγός
                        Μεταπτυχιακές Σπουδές, (D.E.A.), στο ''Θέατρο & τέχνες του θεάματος''
                        του Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle (Παρίσι -Γαλλία)
                       Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
                       Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Θεατρολόγος
                       Μεταπτυχιακές Σπουδές, (D.E.A.), στο ''Θέατρο & τέχνες του θεάματος''  
                        του Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle (Παρίσι -Γαλλία)
Το εργαστήριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας και  θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :
 • Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας "Δικτυώσου στη Ζωή! Ψάξε, Μάθε Ζήσε!"
 • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • Χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται με την υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα.
Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

3ο Ψυχοεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδαγωγών Β΄βάθμιας εκπαίδευσης με θέμα "Διαχείριση τάξης και μαθητικών συμπεριφορών", 21, 22 & 28 Ιανουαρίου 2017

Λόγω της τεράστιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Β' Αθήνας να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με θέμα: 

Διαχείριση τάξης και μαθητικών συμπεριφορών

που διοργανώνει το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με  Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παπάγου-Χολαργού, οι συνδιοργανωτές αποφάσισαν την επανάληψη του σεμιναρίου.

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο «Αργώ» κατά τις ημερομηνίες: 21-22(Σάββατο-Κυριακή) και 28 (Σάββατο) Ιανουαρίου 2017. Οι ώρες για τα Σάββατα θα είναι 09:30-14:00 και για την Κυριακή 09:30-13:30
Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων. 
Συνοπτικά οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: βασικές ψυχολογικές παράμετροι της διαλεκτικής καθηγητών και εφήβων, δυναμικά του συστήματος εκπαιδευτικού-μαθητών, διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας, επικοινωνία, οριοθέτηση παρεμβάσεις, αντιμετώπιση μαθητικών συμπεριφορών και συζήτηση περιστατικών. Σκοπός είναι η κατανόηση και εφαρμογή δημιουργικών πρακτικών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Θα ακολουθήσει η εποπτεία του σεμιναρίου, η οποία όπως και για τα δύο προηγούμενα θα εξελιχθεί σε δυναμική της ομάδας με επεξεργασία και θεμάτων όπως η επαγγελματική εξουθένωση, σχέσεις με συναδέλφους, στήριξη εκπαιδευτικών κλπ.

Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο Βουρλιόγκας Ανδρέας, κλινικός ψυχολόγος.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να δεσμευτούν και για τις τρεις ημέρες. Για τη συμπλήρωση της ομάδας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας από όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής αλλά δεν έγιναν δεκτοί λόγω συμπλήρωσης των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

«Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μέσο Προαγωγής Υγείας: "Αυτός που λέει ναι και αυτός που λέει όχι"» 12 Ιανουαρίου 2017


To Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω της Υπεύθυνης, προτίθεται να πραγματοποιήσει βιωματικό εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, διάρκειας 4 διδακτικών ωρών,  με τίτλο: «Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μέσο Προαγωγής Υγείας: "Αυτός που λέει ναι και αυτός που λέει όχιμε σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο ΓΕΛ Παπάγου, την Πέμπτη 12/01/2017 κατά τις ώρες 16:30 - 19:30. ΧΑΡΤΗΣ

Εισηγήτριες: Ελένη Λαμπρονίκου, Θεατροπαιδαγωγός
                        Μεταπτυχιακές Σπουδές, (D.E.A.), στο ''Θέατρο & τέχνες του θεάματος''
                        του Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle (Παρίσι -Γαλλία)
                       Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
                       Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Θεατρολόγος
                       Μεταπτυχιακές Σπουδές, (D.E.A.), στο ''Θέατρο & τέχνες του θεάματος''  
                        του Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle (Παρίσι -Γαλλία)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας και  θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :
 • Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας "Δικτυώσου στη Ζωή! Ψάξε, Μάθε Ζήσε!"
 • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • Χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται με την υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα.

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.